Бажаєте розібратися в повноваженнях органів щодо земельних питань?
Наш юрист зробив добірку матеріалів з законодавчої бази, пояснивши особливі моменти.
Земельний кодекс України
Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин
До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на території району належить:
а) розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад;
б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;
в) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
г) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони та використання земель;
ґ) організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;
д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів, міст;
е) вирішення земельних спорів;
е-1) встановлення та зміна меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району;
є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

У главі 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виписані практично однотипні повноваження районних і обласних рад, і в Земельному кодексі стаття 10 фактично послідовно відтворює положення статті 33 цього Закону.
Хоча районна рада не визнана суб'єктом права комунальної власності на землю, до її повноважень відповідно до цієї статті ЗК України належить розпорядження землями, що перебувають у спільній власності відповідних територіальних громад.

До спільної власності можуть належати, зокрема, земельні ділянки, на яких розташовані спільні об'єкти комунальної власності територіальних громад відповідного району (районна (спільна) хлібопекарня або птахофабрика, районна науково-дослідницькі станція, інші комунальні підприємства та організації районного значення, а також при наявності спільні землі запасу району).
Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин
До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
а) розпорядження землями територіальних громад;
б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;
д) організація землеустрою;
е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;
ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;
и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом;
і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;
ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст;
й) вирішення земельних спорів;
к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Статтею 142 Конституції України визначено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Тобто Конституція України, Земельний кодекс (стаття 83) інші закони визнають територіальні громади суб'єктом права комунальної власності на землю. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.
Зазначені ради мають право володіти, користуватися і розпоряджатися землями комунальної власності у повному обсязі, встановленому для суб'єктів права власності цим Кодексом, Цивільним кодексом України, законами «Про місцеве самоврядування в Україні» тощо.
ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Як землевласник, територіальна громада через відповідну раду може передавати земельні ділянки із земель комунальної власності у власність громадян і юридичних осіб безоплатно (в разі приватизації майнових об'єктів комунальної власності і землі), а також за плату в усіх інших випадках із покладанням на нових власників обов'язків використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням.
Продаж ділянок здійснюється:
в залежності від власності на ділянку
Державна власність
Здійснюють органи виконавчої влади
Комунальна власність
Здійснюють органи місцевого самоврядування
Підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки є рішення сільської, селищної, міської ради. При цьому договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню.
ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ
ОРЕНДА
Для підприємств та інших юридичних осіб, заснованих на комунальній власності, земельні ділянки надаються місцевими радами у постійне користування, в тому числі на умовах оренди.

Передача в оренду, тобто у тимчасове користування земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Сільські ради мають право викупу земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для суспільних потреб відповідно до ст. 146 Кодексу у випадках та в порядку, встановлених законом.

Власник земельної ділянки не пізніше, ніж за один рік до майбутнього викупу має бути письмово попереджений радою, яка приймала рішення про її викуп.

Викуп здійснюється за згодою її власника. За рішенням місцевих рад можуть бути вилучені для суспільних та всіх інших потреб земельні ділянки комунальної власності, надані цією радою у постійне користування.
Порядок їх вилучення передбачений ст. 149 Кодексу. Земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у комунальній власності, можуть вилучатися (викуповуватися) для будівництва об'єктів загальнодержавного значення і соціально-культурного призначення (ст. 150 ЗК України). Вилучення (викуп) зазначеної земельної ділянки здійснюється сільською, селищною, міською радою за погодженням з Верховною Радою України.
ІНШІ ПОВНОВАЖЕННЯ
Крім того, до повноважень сільської ради належить підготовка висновків щодо вилучення земель державної власності і викупу земель приватної власності для суспільних потреб держави.

Повноваження місцевих рад в галузі організації землеустрою, координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів, здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності мають здійснюватися відповідно до Законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель».
Сільські, селищні, міські ради як орган місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатись у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належною йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов'язки чи обмеження.

Вони наділені повноваженнями щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель громадянами чи юридичними особами лише в разі порушення ними вимог земельного законодавства (статті 143-145, 189 ЗК України).
Сільська, селищна, міська рада уповноважена інформувати населення з питань вилучення (викупу) та надання земельних ділянок. Ці повноваження зумовлені принципами демократичного управління справами територіальної громади, забезпечення прозорості щодо розрядження землею як об'єктом комунальної власності.
Внесення пропозиції до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст — одне із важливих повноважень сільської, селищної, міської ради, що має забезпечити захист інтересів населення з питань адміністративно-територіального устрою.

До повноважень міської ради входить установлення та зміна меж районів у містах з районним поділом, як і питання організації управління районами в містах.

Порядок вирішення цих питань міськими радами встановлений ст. 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повноваження сільської, селищної, міської рад у питаннях вирішення земельних спорів спрямовані на забезпечення законності принципів місцевого самоврядування.
Громадяни і юридичні особи мають право на розгляд, зазначених у статті 158 Земельного кодексу України, земельних спорів органами місцевого самоврядування, а у разі не вирішення питання мають право на подання позову щодо розв'язання земельного спору безпосередньо до суду.
~
Made on
Tilda